Sorg- og samtalegrupper

At møde en mur af tavshed fra vores omgivelser, gør ensomheden present.

At dele sorger og erfaringer, at føle sig som en del af et fællesskab, at kunne spejle sig i andres historier, hente råd og mening blandt ligesindede letter for mange livet som pårørende eller efterladt, og mindsker ensomhedsfølelsen og følelsen af at være anderledes.