Raske søskende til kræftsyge/døde børn

Raske søskende til kræftsyge/døde børn

Når et barn får kræft, bliver hele familiens liv påvirket. Nogle tanker vil barnet gerne dele med sine forældre – andre tanker kræver et fællesskab med jævnaldrende og ligestillede.

Det samme gælder for følelser og tanker hos raske søskende.

For at give de raske søskende et frirum, startede jeg sammen med Børnecancerfonden og FAVN i september 2017 en samtalegruppe for børn.

Målet med FAVN-grupperne er gennem samtale at normalisere børnenes følelser, bekymringer og sorg. Børnene får en stærk indsigt ind i, at der er andre børn og unge, der har problemer, som ligner deres egne, og den fælles erkendelse kan være med til at hjælpe med at øge deres trivsel i hverdagen. Det foregår gennem hyggeligt samvær, samtale, leg, små øvelser eller tegning. Og søskende får noget tiltrængt opmærksomhed.

Der er to frivillige i min gruppe. Vi har alle været på kursus hos børnegruppernes ’grand old man’, Jes Dige.

Det er gratis at deltage i grupperne og der er ingen krav om, hvor i behandlingsforløbet den syge søskende er. Børn fra 9 år kan deltage, og søskende, som har mistet, er også velkommen.

Samtalegruppen holder til i Valby, omend de pt afholdes on-line via Zoom.

Vi mødes hver anden mandag i lige uger fra kl. 17–19. Børnene får mad undervejs.Vil I vide mere eller tilmelde jeres barn/børn, er I er meget velkomne til at kontakte psykolog og visitator, Ane Christensen, tlf 30 80 70 81 eller mail: favn@boernecancerfonden.dk