Privatlivspolitik

Dette website ejes af Line Bundgård, Helsingørsvej 74, 3480 Fredensborg, mailadresse: line@kriseogsorg.dk, cvr.nr: 34298858. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser af mig, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Personoplysninger

Jeg lagrer og anvender almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer Jeg opbevarer desuden journaler ved terapeutiske forløb og de oplysninger, jeg har modtaget ved tilmeldelse på mine uddannelser, kurser og i grupper. Som psykoterapeut MPF er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt og journaler er som udgangspunkt et arbejdsredskab for mig, som behandler.

Jeg indsamler og opbevarer ikke personnumre.

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser (uddannelser/kurser/grupper).
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • En af mine databehandlingssystemer (MailChimp).

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Jeg videregiver kun dine personoplysninger til MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Jeg er desuden underlagt skærpet underretningspligt, læs mere herop: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/underretningspligt/

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter.

I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

(Senest opdateret 2. august 2023.)