Arbejdspladser

Arbejdspladser

Livet består af en række udfordringer. Nogle af dem sætter dybe spor og påvirker arbejdsevnen i kortere eller længere tid.

Som leder af en virksomhed eller organisation, har du et medansvar for dine ansattes trivsel. Det er ikke alt, du som leder kan løse, men du kan støtte, guide og tilbyde hjælp udefra.

Som leder er du også ansvarlig for den åbenhed, der er blandt dine ansatte. Du er med til at sætte dagsordenen for hvordan, der tales om det, der for mange er svært at tale om.

Der er stadig en udbredt berøringsangst for samtaler relateret til det, at skulle miste eller at have mistet en ægtefælle, et barn eller en forælder. Under dække af at beskytte medarbejderen ved at forholde sig tavst, beskytter du i virkeligheden mest dig selv. Medarbejderen kan føle sig både ensom og misforstået, hvilket på ingen måde gør noget godt for hverken arbejdsglæden eller -indsatsen.

En investering i dine medarbejdere, er en investering i virksomheden! Også når det drejer sig om at få en medarbejder til at lande igen efter et dødsfald i den nærmeste familie.

Kim G Christensen, Managing Director hos Advansor siger, efter jeg har arbejdet med en af hans ansatte:

"For mig er det naturligt at indgå 100% i en støttende rolle, når en medarbejder kommer ud for en tragedie i sin familie. Jeg kan som chef ikke selv udfylde ønsker og behov, men jeg kan guide personen mod mennesker, der kan... Og gøre det legalt at få hjælp!
I KN's tilfælde har Line Bundgård været en kæmpe hjælp. KN har følt sig udfordret og flyttet på den rigtige måde og har flere gange åbent fortalt herom. Jeg tænker bare: Dette har nok været en af de bedste investeringer, Advansor nogen sinde har gjort!"
Vil du vide mere om hvad jeg kan tilbyde dig, dine ansatte og din virksomhed, så kontakt mig på tlf.nr. 26 66 62 88.